K bezpečnosti Rally Bohemia by měly přispět i nové tratě

Tak jako každý rok, i letos klade pořadatel Rally Bohemia primární důraz na bezpečný průběh soutěže. Bezpečnostní plán, který byl schválen bezpečnostním delegátem Autoklubu ČR, má letos plných 303 stran. Bez zajímavosti není, že nové technické tratě nepotřebují využití bezpečnostních zpomalovacích retardérů.

Vše nasvědčuje tomu, že nové tratě rychlostních zkoušek budou přínosem i z hlediska bezpečnosti. „Díky pomalejšímu a technickému profilu nových tratí na nich předpokládáme nízké rychlostní průměry. Proto na nich nebudou muset být umístěny žádné jezdecky nepopulární a ze sportovního hlediska často sporné zpomalovací retardéry. To je dnes v podmínkách českých soutěží věc už téměř nevídaná. Tento fakt ocenil i zástupce jezdců Petr Černohorský, který trať Rally Bohemia 2019 kontroloval,“ říká ředitel Rally Bohemia Petr Pavlát.

Petr Černohorský k trati letošní Rally Bohemia prohlásil ještě toto: „Pořadatel mě velmi mile překvapil, protože tři čtvrtiny tratí nebyly za poslední ročníky Rally Bohemia k vidění. Jsou to tratě velmi technické, plné střídání rytmů, povrchů a neustálé akce. Velice si vážím faktu, že si dal pořadatel tolik práce s přípravou nových rychlostních zkoušek.“ Kontrolu tratí z hlediska bezpečnosti pak ještě provedl Jan Regner.

universal300x250

Jelikož převážná část rychlostních zkoušek letošní 46. Rally Bohemia je zcela nová, tak i bezpečnostní plán musel být z většiny vytvořen jako zcela nový. V bezpečnostním plánu jsou přehledně graficky znázorněna bezpečnostní opatření na každém metru trati rychlostních zkoušek, která pak jednoznačně stanoví podobu a bezpečnostní organizaci každého úseku. Za velkou spoustu hodin strávených v terénu, ale hlavně pak u počítače, patří dík zejména hlavnímu činovníkovi pro bezpečnost Janu Šrámkovi. Bez jeho mravenčí mnohaměsíční práce by se rallye nemohla konat, ač je tato práce v zákulisí soutěže pro běžného diváka téměř neviditelná.

Bezpečnost rallye má i svůj symbolický rozměr. „Většina rallye ve startovních listinách nepoužívá číslo 13. Zřejmě z důvodu, že je považováno za nešťastné. Naopak svatebčané mají zřejmě toto číslo rádi, protože v okolí tratě RZ se konají v sobotu 13. července minimálně dvě svatby, jejichž průběh musíme koordinovat s průběhem rallye. Věříme, že problémy s rallye související budou v životě novomanželů jejich poslední a přejeme jim dlouhá léta prožitá ve vzájemné úctě a lásce,“ přeje svatebčanům s úsměvem ale i upřímností Petr Pavlát.

Trať Rally Bohemia vede členitou hornatou krajinou, která pravověrným fanouškům rallye nabízí zajímavá a bezpečná místa ke sledování soutěže na vyvýšených místech a v dostatečné vzdálenosti od trati rychlostní zkoušky, která ale zpravidla neoplývají pohodlným příjezdem pro automobil. Takové místo je nutné zaujmout ještě před startem rychlostní zkoušky a během ní v žádném případě nevstupovat na trať! Na takových místech je třeba velmi přísné dodržování pokynů pořadatele a samozřejmě bezpodmínečné respektování vyznačených zakázaných prostor.

„Je třeba vyvarovat se zejména jakéhokoliv přecházení nebo přebíhání přes trať během rychlostní zkoušky. Pozor dejte i během vložených průjezdů ECO energy Rally Bohemia – elektrická auta na rozdíl od klasických závodních téměř nejsou slyšet, takže i když nejedou klasickou rychlostní rallye, mohla by na trati někoho nečekaně překvapit,“ upozorňuje hlavní činovník pro bezpečnost Rally Bohemia Jan Šrámek.

Všichni diváci jsou na Rally Bohemia vítáni a bude pro ně připravena řada atraktivních diváckých míst, která jsou volena tak, aby na ně byl jak dobrý a bezpečný přístup, tak aby na nich nehrozilo divákům žádné nebezpečí. Přes všechna bezpečnostní opatření ovšem stále platí, že rallye je sice nesmírně atraktivní sport, ale zároveň může být pro všechny účastníky nebezpečný – nikdy nelze vyloučit nepředvídatelnou technickou závadu nebo třeba uvolněné kolo automobilu, které se vydá vlastní cestou. Je tedy třeba být během sledování závodů ve střehu věnovat se průjezdům automobilů, aby člověk mohl včas reagovat na případnou nečekanou situaci.

Pořadatel Rally Bohemia žádá diváky, aby se pohybovali pouze ve vymezených diváckých prostorech a v žádném případě nevstupovali do prostor označených jako zakázané. Jedná se zejména o místa blízko tratě RZ nebo pod její úrovní, místa na vnější i vnitřní straně zatáček. Zvýšenou pozornost své bezpečnosti a dění na trati musí diváci věnovat v místech, kde vozy dosahují vysokých rychlostí a zejména za horizonty!

46. Rallye Bohemia se koná o víkendu 12. – 14. července 2019. Na posádky čeká trať o celkové délce 551 kilometrů, z toho 160 kilometrů tvoří rychlostní zkoušky, letos z velké části zcela nové. Pořadatelé Rally Bohemia přejí všem divákům vzrušující sportovní zážitky při dodržení všech bezpečnostních zásad.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.